قول

این بار  هزارمی  است  که  با  خود  عهد  می  بندم فراموش ات کنم

اما  می ترسم نه از  سیاهی نه از  تنهایی می  ترسم مثل دفعات پیش

حس دوست داشتن ات بر  تنفرم غلبه کند. می  ترسم همان ناکام

دل شکسته ای شوم که بودم.

کاش نرسد شمار عهد هایم به  هزار و یک.آن موقع قول خواهم داد تو را

با تمام اشک های ریخته و رنج های کشیده ام ببخشم.

/ 0 نظر / 9 بازدید