کوچ

در آن کهکشان دور

                          تنها ستاره  ام بودی

و  در  آن کوهسار غریب تنهایی

                         پزواک صدایم

قلبم

        ترا می  خواهد

                           اما .........

                                           چه  دور و  غریب است

                        آن کوچه  خوشبختی!!!!!!!!!

و  نگاهها چقدر تنگ

                            دنیا ها چقدر کوچک

باران  می  بارد

                   و  پرنده بخت

                                       در عزلت خویش مانده است

و پاییز چه زود رسیده

                                   آه پاییز

                                                  پاییز................

                                                                 تهران شهریور

            

/ 0 نظر / 9 بازدید