راز یک برگ پاییزی

توی پیاده رو وقتی قدم میذاری گاهی زیر پات صدای خرد شدن به برگ پاییزی رو می شنوی

اما تو  ساده و بی  تقاوت از  کنار اون رد می  شی.

شده تا به  حال به  عاقبت اون برگ فکر کنی؟

شده پیش خودت بگی تکلیف این برگ زرد و پژمرده که زیر پای روزگارله شد چیه؟

به  نظر  من باید  همیشه طبیعت رو الگو قرار بدیم طیبعت با  ما حرف می  زنه فقط باید

شنوا باشیم.

باید کمی بیشتر چشمامون را باز کنیم تا ببینیم.

باید ببینیم که آخر مسیر این  برگ لگد مال شده به  کجا ختم می شه اما.........

دوباره جذب خاک می شه باعث قوت خاک می شه به ریشه می رسه...... و آغازی میشه

برای یک شکوفایی دیگه!

تو هم مثل برگ باش. هیچ وقت از  میدون به  در  نشو حتی وقتی که  کاملا نا امید و

خسته شدی!

مثل برگ تو  هم برو به سمت ریشه به سمت عشق!

و  بدون که هیچ چیز در  این دنیا بیهوده نیست حتی  شکستن تو!

شاید این  شکستن انگیزه یک شروع تازه برای تو  باشه!

شاید هم تجربه شکست تو الگویی باشه برای دیگران!

شاید هم یه  هشدار باشه که از یه مسیر دیگه بری تا  زودتر به  مقصد برسی.

هیچ چیز در  این دنیا بی دلیل نیست به دنبال کشف راز و رمز ها  باش!

                                                           نزدیک پاییز 90

/ 3 نظر / 9 بازدید

زحمت کشیدی دستت درد نکند همیشه پر توان باشی

nafas

aliy bod

بهنام

گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم