ای

ای صمیمی ! ای دوست!

گاه و بیگاه لب پنجره خاطره ام می آیی

ای قدیمی / ای خوب!

تو مرا یاد کنی یا نکنی/ من به یادت هستم.

                                                              آبان ٨٩

/ 1 نظر / 9 بازدید
حمیدرضا

زیبا و نرم