برق نگاهت

گنجشک ترین  عاشقان  روی   زمین  هستم من

پروانه ترینم

و  حتی پلنگ ترین مجانین  این  شهر

و  شیر  ترین شکار شده صحرای  عشق

و چه  زیباست زندگی شاعرانه  من  در  طبیعت

شع و گل و ماه و  آهو  همه  جمعند در  برق  نگاهت.......

                                                                 بهار  94

/ 2 نظر / 22 بازدید
ميفروش

سلام گنجشگ ترين پروانه و شيرين ترين آهو و زيباترين گل و ماه ترين شمع ، چه زيباست در طبيعت تو شاعرانه بودن. باي

ميفروش

سلام شما تصمصم نداريد اينجا رو به روز كنيد !؟ شايد تنه شما ناخواسته خورده به تنه من !!؟