رمضان 1436

دوست  من.....

کاش   کسی  برایت   از  مبطلات  روزه گفته  بود

رساندن  غبار  غم  به  قلب  دیگری

چشاندن  شوری  اشک  به  لب  های  دیگری

قر  کردن  اشتباه سالهای خود  به  روی  دیگری

و  فرو کردن وجدان  تن  پروری در  آب  بی  تفاوتی و  باقی ماندن

بر جنایت سنگین بی  مسئولیتی تا...................

                                              اذان  صبح

کاش  کسی  برایت گفته  بود

                         نخوردن  و  نیاشامیدن  فقط  روزه نیست.

                                              رمضان 1436

/ 1 نظر / 53 بازدید
ميفروش

سلام سلام دوست خوب من سلام هميشه همراه تو ، من گفته اند و بارها گفته اند .... مي دانيم و مي دانيم ؛ اما خودم را مي گويم ، گوشي براي شنيدن اينها ندارم ! كَر شدم ! گوشم پر شده از ناشنيدني هاي به ظاهر شيرين و دلفريب،چه كنم!؟ آيا با من همراهي اي هم آوا !؟ برقرار باشيد. به اميد ديدار