جملات به یاد ماندنی

جهنم آنجایی شروع  می شود که  اولین آرزو شکل می گیرد

و بهشت آن جایی هست که هیچ درخواست و آرزویی نداری.

                            _____________

دستانت را به دستم بده

پلک هایت را به روی هم بگذار

تا دستانم نبض دوستی را

در  گوش دستانت زمزمه کند

                           _____________

همراه من نبودی ولی من ترا همه  جا با خود می برم

در کوچه های که  عطر  گل یاس همه  فضا  را پر کرده، پشت

بال پروانه در خیابان بارانی، کافه  ای  تاریک یک صندلی کنار

خودم  گذاشته ام. و یا  تو ..............

                            ________________

راستی میدانی  که  عشق با  تاخیر تلخ  می  شود؟

من از دوری ات با گریه به  گلها آب می  دهم.

تو  چرا احساس  گناه  نمی کنی؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

روی  قاب عکس تو غباری  از  غم نشسته!

و  من  با  قهر  از  تو جدا شدم...

صدا کن مرا تا دوباره  نو شوم در  کهنگی روزمردگی.

                                   صدا کن...............

                                                   خرداد 91

/ 0 نظر / 10 بازدید