سرزمین وازه ها

اینجا سرزمین وازه ها ی  وارونه است :

جایی که گنج " جنگ  میشود! " درمان"  "نامرد " و " قهقه "  " هق هق"!

اما  " دزد" همان   "  دزد و  "درد"  همان  "درد"

و  " گرگ" همان " گرگ"

                                      میگذرد

" آشنا  را  جز  در "انشا  "  نمی  بینی و  چه "سرد "  است  این "درس"

                                     زندگی

                                                                  خرداد 93

/ 1 نظر / 22 بازدید
alireza

بسیار زیبا بود