سکانسی از شهر

کافه ها  تعطیل

خیابانها یک  طرفه

کوچه ها  بن  بست

ساعت ها  خوابیده

شاخه های  گل  باد  کرده  روی  دست  کودکان 

سر  چهار راه

این  شعر  نیست

سکانسی  از  یک شهر

                   بدون  تو ......

                                                     تیر 94

/ 2 نظر / 22 بازدید
ميفروش

سلام آمدم ! آمدم !! كمي تحمل كن ، همين تزديكي هستم بگوئيد كافه ها را بگشايند ... خيابانها هم آزاد ، نه زوج و فرد اجرا شود نه طرح ترافيك .. كوچه هاي بن بست را چه ميشود كرد ! ساعت ها را كوك كنيد ... شاخه گلهاي در دست كودكان را يكجا خريداري كنيد .. همه جا را گلباران كنيد و چراغان و عطر افشان ..... من آمدم ! پس تو كجايي ، اي بي من غريب و سرگشته !!

almas

Salam.