هوس

دلم  هوس  یک  دوست  کرده......

یک  رفیق شش دانگ......

یک آرام دل......

کسی که امتحانش را در  رفاقت پس داده  .....

و  دیگر  محک زدنی  در  کار  نباشد....

رفیقی که  من نگویم  و  او بشنود.....

بخندم و حجم  خستگی  را در  خند هام  ببیند....

رفیقی که  بگویم  برو بماند و آرامم  کند.....

همان  رفیقی که باید  باشد و نیست......

عجب  دلم  گرفته.

                                           فروردین94 

/ 5 نظر / 22 بازدید
ميفروش

سلام يافت مي نشود دوست ، آنت آرزوست رفيق شش دانگ !؟ يه كم تخفيف بده ! شايد بشه برت كاري كرد !! امتحان شده زيادند!ولي قبولي توشون خيلي كم!يا رد شدند يا تجديد!! همون قبول شده ها هم بايد مجددمحك بخورند ،چون زمونه عوض شده! فريادها شنيده نمي شوند ! چه كسي سكوت را خواهد شنيد ! الله و اعلم ! رفيقي كه به ما نخندد برايمان كافي است ، مابقي آنچه كه گفتي پيش كش ! آنگه بي جرم برنجيد و به تيغم زد و رفت -- بازش آريد خدايا كه صفايي بكنيم ! برقرار باشيد. به اميد ديدار

almas

salam.khasteh nabashid. shad bashid.

almas

سلام. خسته نباشید. یک دل آرام کو دل آرام؟ خوب و تندرست باشید. .................................................. دلم عجيب گرفته است. وهيچ چيز نه اين دقايق خوشبو كه روي شاخه نارنج مي شود خاموش نه اين صداقت حرفي كه در سكوت ميان دو برگ اين گل شب بوست نه هيچ چيز مرا از هجوم خالي اطراف نمي رهاند. و فكر مي كنم كه اين ترنم موزون حزن تا ابد شنيده خواهد شد. سهراب

almas

شعر کامل سهراب دلم گرفته، دلم عجيب گرفته است. وهيچ چيز نه اين دقايق خوشبو كه روي شاخه نارنج مي شود خاموش نه اين صداقت حرفي كه در سكوت ميان دو برگ اين گل شب بوست نه هيچ چيز مرا از هجوم خالي اطراف نمي رهاند. و فكر مي كنم كه اين ترنم موزون حزن تا ابد شنيده خواهد شد. سهراب

ایرج

رفاقت وازه غریبی است. امید که لایقش باشیم.