شاید

شاید امروز ،شاید فردا، شاید آخر همین فصل....... تو را دیدم!

و با تو به  دورترین نقطه زمین سفر کردم .آنگاه من......  با خیالی آسوده

دستانم را از رویاهای تو  پر خواهم کرد و با تو  به اوج تپه های آرزو خواهم

رفت و خوشبختی را  در  دفترچه خاطراتم حک خواهم نمود.

/ 0 نظر / 9 بازدید