به تو می اندیشم

صورتت ماه  من است

عشق تو یک گل سرخ

غم تو شعر ترین لحظه ی  اندیشه من

به تو  می  اندیشم

من  در آن لحظه که  یک غنچه عشق

می شکوفد در  باغ

می زند ساز امید

به  تو  می اندیشم

ای تبسم پس از  اشک

ای شفق در  افق دریاها

بهتر از شبنم و  گل

برتر  از  آیینه

به  تو  می  اندیشم.

                                       به  تو  می  اندیشم

 

/ 0 نظر / 9 بازدید