دلتنگی

دوباره غربت آن ماجرای  دلتنگی

                       و  من که گم شده ام لا به  لای  دلتنگی

هزار و سیصد و چند ...... باید  من

                       تو را به شانه برم پا به پای دلتنگی

از  این هوای مه آلوده شهر دلگیرم

                     و جار می  زنمت با صدای  دلتنگی

شکسته شاخه صبرم بیا  تماشا کن

                     نشسته گنج دلم آشنای دلتنگی

اگر چه دفتر شعرم همیشه دلتنگ است

                     به عالمی ندهم این صفای دلتنگی

تمام هستی خود را  از  دست خواهم داد

                     به  داد من  نرسد گر  خدای دلتنگی

                                                                                تهران87

/ 0 نظر / 9 بازدید