شیرین ترین حقیقت

کف بین خیابان سرنوشت پیش بینی کرده بود عاشق خواهم شد

انکار نمی کنم. عاشق شده ام. می گویند حقیقت تلخ است

شیرین ترین حقیقت تلخ دنیاست . من عاشق شده ام.

حقیقت  حقیقتا تلخ است.

                                                      تهران 91

/ 2 نظر / 9 بازدید
بهمن

خورشید نه طلوعی داشت نه غروبی آفتابگردانها اگر نمیچرخیدند...ای گل آفتابگردان که را خورشید کرده ای

بهمن

بسیار عالی است