سخاوت ماه

صدای گذر زمان به  گوش ماه می رسد و کم کم لحظه وداع با 

آسمان  نزذیک می شود . ماه سخاوتمندانه آسمان پر از ستاره

اش را به دست دوست ندید هاش خورشید  می  سپارد.

                                           

                                                      بهار ٩٠

/ 2 نظر / 9 بازدید

به به عجب سخاوتی .آفرین. مطلب جالبی بود .

ماه تابان

در آینده ای نزدیک خورشید هم این امانت را به ماه باز میگرداند و دوباره ماه و دوباره خورشید و همچنان عشق بازی مداوم