پای خاطراتت

کم  که  می  آورم

به  پای  خاطره هایت

می  افتم....  التماسشان   می  کنم!

و  آغوش  تو  را  می  خواهم......  روزها  و  شبهایم

بی  آغوشت

بی  کار و  بی  عار!

گوشه ای  کز  می  کنم

و  خسته  از دستهایم

دستهایت  را  می گریم.......!

بیا  تماشا  کن 

ای  شبهای مات و

سرگردانم  را......................

                                                             22 تیر94

/ 1 نظر / 41 بازدید
ميفروش

سلام زيبا و شيوا مي نويسي ، كاش ميشد ، بله ؛ كاش ميشد ، شاد بنويسي كه دو چندان ميشد اين زيبايي ها .... برقرار باشيد. به اميد ديدار