دیگر نیست

شده هرگز مال کسی  باشد  که  دیگر  نیست؟

نگاهت  سخت  دنبال کسی باشد  که  دیگر نیست؟

برایت اتفاق  افتاده در  یک  کافه ی  ابری

ته  فنجان تو  فال کسی باشد  که  دیگر  نیست؟

خوش  و  بش  کرد ه ای با  سایه  ی  دیوار

وقتی  دلت  جویای احوال کسی  باشد  که  دیگر  نیست؟

چه  خواهی کرد؟ اگر  هر  بار  گوشی  را بر  داری

نصیبت  بوق  اشغال کسی باشد  که  دیگر  نیست؟

حواس  آسمانت پرت روی  شیشه  های مه سکوتت

جارو جنجال کسی باشد  که  دیگر  نیست؟

شب سرد  زمستانی  تو  هم لرزیده  ای؟ هر چند

به  دور گردنت  شال کسی باشد  که  دیگر  نیست؟

تصور  کن  که  چقدر   دلتنگم و  دیگر  نیست....................

                                                                اردیبهشت 94

/ 1 نظر / 22 بازدید
ميفروش

سلام والله به اين وسعت كه نه !! ولي يه خورده اش پيش اومده !!! كه نمي دونستم چيكار بايد بكنم !؟ و گذشتمش ازش و رفتم ؛ ولي به سختي . برقرار باشيد. به اميد ديدار