یاد تو

یاد تو همیشه در  ذهن و قلب من است با یاد تو می توانم فردایی روشن

را در پیش چشم تجسم کنم. با یاد تو کوهها را از  جا می  کنم و با آن

مجسمه ای به شکل خوبی ها ی تو می سازم با یاد  تو پرنده های زندانی

را می  توانم از قفس آزاد سازم و روح و قلبم را پاک کنم.

یاد تو  می  تواند دنیای مرا دگرگون کند و  حتی می تواند تکه های قلب

شکسته ام را به  هم بچسباند و برگهای زرد را جامه سبز بپوشاند.

                                                            رامسر90

/ 4 نظر / 10 بازدید

دستت درد نکند. .موفق باشید.[لبخند]

دستت درد نکند. .موفق باشید.[لبخند]

سلامت و تندرست باشید.

دستت درد نکند .عالییی بود.