حضرت حافظ

حضرت  حافظ

مدتی ست  فال که  میگیرم

غم  مخور  می  آید

این  امید  واهی تو

مرا  بیچاره  کرده  است

راستی  حافظ  جان

معنی   بعضی  از  شعرهایت  را

چقدر  دیر  فهمیدم:

که  عشق آسان  نمود  اول...... ولی افتاد  مشکل ها....

                                                             تهارن  94

/ 2 نظر / 37 بازدید
وحید53

یه چیزی درست بشه همه چیزا درست می شن اون مهمه

ص

اینجا کیست پنهان مانند قتد در نی!