روز مهر و مهربانی

دلم می خواهد دوستت  داشته باشم

دلم می  خواهد دوستم داشته باشی

دلم می خواهد امروز روز  عشق باشه

دلم می خواهد  هر روز  روز  عشق باشه

دلم نمی خواد دنبال بهانه باشی برای دوستت دارم گفتن

دلم می خواد بهانه ی دوستت دارم گفتن تو من باشم

دلم نمی خواهد حدس بزنم چنین روزهایی چه اتفاقی خواهد

افتاد

دلم می خواهد دقیقا بدونم چه اتفاقی میافته

دلم می خواد بدون فکر کردن بدونی چطوری منو خوشحال کنی

دلم می خواد بدون فکر کردن  چطوری خوشحالت کنم

دلم می خواهد بهم  بگی بودنم چقدر برات مهمه

دلم می خواهد که  بدونی بودنت چقدر برام مهمه

دوستم داشته باش.................... دوستت خواهم داشت.

                                                برای روز  عشق

روز مهر  و مهربانی بر  همه   عشقان شاد باد.

                                                     بهمن 90

/ 4 نظر / 11 بازدید
م

سلام.خسته نباشی .عالی بود.

بهمن

آنگاه که گلبرگهای گل سرخ را به مهمانی پر اضطراب قلبم میبری .... آنگاه که تو میسرایی...[گل]

بهنام

ای تنگ دهان روزی من در لب توست گلگون می مستانه من در لب توست بازای و دل شکسته ام روزی ده که امشب دل بیچاره من در تب توست