بی تو

سپیدار لخت

                       خیابان خالی

                                      قارقار کلاغان

                                 و  روز  بارانی دلگیر

                                                          و  چراغهای روشن بیگاه

در  دور دست

                            و  همه و  همه.......

                                                     و  خاطره تو

آه....................

                    سخت میگذرد

                                         عقربکها  در  جای خویش

                              ماتم گرفته  است

و  گلدان گل  نرگس

        و  در و  دیوار  خانه امروز

                               چقدر  ملال آور

سپیدار لخت

                      خیابان خالی

                                            قار قار کلاغان

و چراغهای روشن بیگاه در  دور  دست

                              و  نم  نم  باران

                           و  خاطره تو..................

                                                                            خزان ٨٠

/ 1 نظر / 9 بازدید
بهنام

وه چه سنین است لحظه های انتظار ریزش برگ درختان بر زمین منتظر ماندن که شاید یار... دوباره دارم شاعر می شوم و این همه را از تو دارم