نیاز

دیگر نیازی به دعای دریا نیست

گلدانها را آب داده ام

ظرفها را شسته ام

خانه را  رفت و رو کرده ام

دنیا خیلی  خوب است

                             بیا

علامت خانه بودن من

 همین پنچره ی رو به جنوب آفتاب است

                          تا تو نیایی

پرده را نخواهم کشید.

                                             تهران 91

/ 0 نظر / 9 بازدید