چمدانها

بی خدا  حافظی رفتی

از  چمدانها

خجالت  بکش

کمرشان زیر بار خاطره مان شکست

                                       بهمن 93

/ 2 نظر / 22 بازدید
sina

[گل]

almas

salam.baleh .dorosteh.