سخن بزرگان

صداقت یک هدیه گران قیمت است

ان را از انسانهای ارزان انتظار نداشته باش

                                                                  فردریش نیچه/ 0 نظر / 21 بازدید