برای ماه زمینی

گاهی  برایم افسانه می شوی تا  شهرزاد قصه گوی شهرمان افسانه ات

را در  هزار و یک شب برایم حکایت کند.

گاهی برایم رویا می شوی تا تو را در خوابهای شیرینم جستجو کنم.

گاهی چون  قرص ماهی  می شوی که  شبهای مهتابی به دنبال تو

می گردم و گاهی چون  ستاره ای می شوی که در شبهای

بی کسی ام می درخشی و  مرا سرشار از بودن می  کنی.

گاهی ...........................

شب بود و ماه پنهان شده بود پشت یک ابر سیاه، سایه ها در  دل شب

گم شده بودند و من از  تاریکی شب می ترسیدم. عطر شب  بوها در 

کوچه ها پر شده بود. با خودم گفتم فصل فصل  عاشق شدن است.

عشق در  کمتر از  یک قدمی ما ست.

/ 2 نظر / 10 بازدید

Salam.Alee bod.Shad bashid.

Salam.Alee bod.Shad bashid.