رفتن

به رفتنت می  اندیشم به  رفتنی که  دلم را شکست و قلبم را برای همیشه مهمان غم و اندوه نمود به پرواز  بی صدا و خاموشت چه سبکبال و ارام پر گشودی ای پرستوی کوچک من. چگونه دلتنگی های مرا ندیدی و کوچ کردی؟ بگو در  کدامین بهار به  انتظار آمدنت بنشینم که رفتنت را ای  غنچه زیبایم هنوز باور نکردم ام.

/ 1 نظر / 10 بازدید
افسانه

بدون اینکه بخوام وبلاگنو باز کردم و خوندم... این متن اشکمو در آورد.. آخه تیر ماه پارسال منم عشقمو واسه همیشه از دست دادم [ناراحت]