مهر ماه عاشقی

چون چشم بر  هم  زدنی روزهای تابستان آمدنند و رفتنند دقایق عمر مان چون برق  و باد گذشت و  رفت گرد پیری چون غباری بر  چهرمان نشست و  دفتر خاطراتمان پراز روزهای تلخ و شیرین شد.

امروز روز  سوم  مهر  است صبح  به شوق اولین  روز بیدار  شدم یاد  روزهای  که  آمدند و  رفتند پسرم  رااز  خواب بیدار  کردم صبحانه دادم  کیفش  را  برداشتم  و  داخل آن  را  نگاهی  کردم  انگار  خودم  می  خواهم  بروم  مدرسه روز  اول  مهر حس تازگی به  من میدهد. بوی پاییز  را  همیشه دوست  داشتم  بوی  کتاب های  نو پوشیدن  روپوش  مدرسه  سر صف ایستادن  و  شیطنت های کودکانه دیدار  دوستان قدیم   وجدید امروز  یاد روزهای  افتادم  که  همه بچه گی ام دربر میگرفت و آن روزها رادر  یک  لحظه در  وجودم   حس  کردم. پسرم راتا  دم  مدرسه  همراهی  کردم. پسرم  از  من  پرسید  مامان   این  رو ز رادوست  داری؟ با  سر لبخندی  زدم  گفتم اره خیلی کاش  من  جای  تو  بودم.

بعد  برایش  یک  خاطره شیرین از  همان  دوران راتعریف کردم  و  تا خود  مدرسه خندید. وقتی  رسیدیم لپ مرا  بوسید  گفت  مامان کاش  هر  روز  با  تو مدرسه میامدم. و رهسپار  دیار  دانش شد و  من  همچنان به  ردپای  او خیره  ماندم  و غرق خاطرات آن روزها.

                                                                                       3 مهر 90

/ 1 نظر / 9 بازدید

Salam.Khob basalamaty .Yadeh khaterat khosh madreseh ham bekhir.Enshaalah rozi ham ta dareh daneshah hamrah farzand khod bashid.Dar arseh hay elm o zendegi hamisheh piroz bashid.