پاییز

به دستانم نگاه کن.

ببین چه  شاعرانه شقایق در  آن روییده است . نمی دانی شاید نمدانی چقدر دوستت دارم.

ای  اندیشه رها شده از یک  حس پاییزی .من  باران صورتی صدایت را  دوست دارم.

مرا ببین پشت پرچین نگاهت هستم.من به شانه های باد  تکیه داده ام.

مرا آرام به خوان.

/ 0 نظر / 10 بازدید