دورودی دوباره

دورود بر تو ای  گرامی

امید  است  در  پرتو ذات امشاسپندان و  نور ایزدان یکتا چون  میترا

خدای مهر و  محبت.زیستن را  به  نیکی بر پا داری و  شادان و

رستگاران در  پی یافتن وادی خوسبختی. گامهای ستروگ برداری

از  رسیدن پیک تو شادی بر ما  جاری شد. دل ستاره وار بر بلندای

صبا تا  اوج   خیال تو پرواز کرد.

/ 0 نظر / 9 بازدید