ابرک

بر مدار آرزوها
نویسنده : ابرک - ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۳

به هیچ فکر می کنم

و آرام آرام در  خودم ته نشین می شوم

من همان عروسک خیمه شب بازی ام

که از  دست های  تو

زندگی را ناشیانه بلد شدم

و واژه ها را زنده بگور کرده ام

در شعر هایم

من زمینی  هستم

که از  گردش بر مدار آرزوهایش سرگیجه گرفنه

روزی که  اولین قطره باران را کشف کنم

ار حرکت باز می  ایستم

راستی چه  کسی  می  داند

اولین قطره باران

کدام خاطره را  خیس کرد؟!!!!!!!!

                                                                               یک روز بارانی 89


comment نظرات ()