ابرک

» بی خبر :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٦
» سال نو :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٦
» عشق مجازی :: شنبه ٧ اسفند ۱۳٩٥
» دکمه پیراهن :: شنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٥
» خواب :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٥
» برای من :: دوشنبه ۱ آذر ۱۳٩٥
» زن :: شنبه ۱ آبان ۱۳٩٥
» پاییز :: یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٥
» پایان آدم :: چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٥
» بودن :: چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٥
» دنیا ساکت :: شنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٥
» دلگیر :: شنبه ۱ خرداد ۱۳٩٥
» جای خلوت :: سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٥
» سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٥
» باور می کنی؟ :: دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٥
» زن :: دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٥
» نقش :: یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٥
» غرور ممنوع :: سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٥
» سهم من :: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» آدمها :: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٥
» شعر :: یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥
» عطر تو :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٥
» جیک جیک............. :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٥
» حواسم :: سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٥
» اسم تو :: سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٥
» حال دل :: شنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٥
» برای تو :: شنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٥
» بهار95 :: شنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٥
» حالم :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٤
» معمولی :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٤
» ارزش :: سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٤
» افلاطون :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳٩٤
» زن :: شنبه ۱ اسفند ۱۳٩٤
» قهر :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٤
» زن :: شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٤
» جهنم :: شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٤
» می ارزد :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٤
» جایگزین :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤
» زندگی :: شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٤
» کمرنگ :: شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٤
» غیرت :: دوشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٤
» مرگ :: یکشنبه ٤ بهمن ۱۳٩٤
» جاده لغزنده :: شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤
» طرحی در دیوار پل طبیعت :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤
» سیگار :: دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
» کویر لوت :: دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
» ما بی تو :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳٩٤
» حباب کلمه :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳٩٤
» هیچ کس خودش نیست :: دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٤
» خرابش نکنیم :: دوشنبه ٩ آذر ۱۳٩٤
» فصل پاییز :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٤
» باران :: یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٤
» از تو گفتن :: دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٤
» معمولی :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٤
» بهشت :: یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٤
» پاییز :: دوشنبه ٤ آبان ۱۳٩٤
» حرف شاعر :: دوشنبه ٤ آبان ۱۳٩٤
» سما :: یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٤
» تولدت مبارک :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٤
» آزادگان زندانی :: شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٤
» سیاووش شمشیری :: دوشنبه ٦ مهر ۱۳٩٤
» غرق :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳٩٤
» انسان صادق :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳٩٤
» جرم :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤
» قهرم.... :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٤
» دل و تنهایی :: شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٤
» دنیای بچهگی :: شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٤
» پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٤ :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٤
» حضرت حافظ :: چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٤
» حتی خودش :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» خودم :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤
» رمضان 1436 :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤
» پای خاطراتت :: دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٤
» میشود خوشبخت بود :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤
» کاش کسی فقط یک بار..... :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤
» احساس :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤
» سکانسی از شهر :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤
» زندگی بعدی :: شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٤
» کوچه بن بست :: پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٤
» خواب :: سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٤
» دخترم :: سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٤
» برو لعنتی :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٤
» به آتش :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٤
» هیس :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٤
» برق نگاهت :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دیگر نیست :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» برای مردان :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» انتظار :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» خود زندگی :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» هوس :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٤
» عیدی برا ی دوست :: یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٤
» برای مادرم :: یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٤
» شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٤ :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٤
» بهار :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٤
» تهران برفی :: چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳
» 18 اسفند :: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳
» سکوت :: دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩۳
» شنبه ٩ اسفند ۱۳٩۳ :: شنبه ٩ اسفند ۱۳٩۳
» حس نوشتن :: شنبه ٢ اسفند ۱۳٩۳
» فرزند :: سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۳
» همیشه اینجوریه :: یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۳
» چمدانها :: شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۳
» عهد ها :: پنجشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۳
» انسان دیگر :: شنبه ٤ بهمن ۱۳٩۳
» کدام؟ :: شنبه ٤ بهمن ۱۳٩۳
» لعنت به من :: شنبه ٢٧ دی ۱۳٩۳
» عشق تو :: چهارشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۳
» بدون سند :: سه‌شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۳
» پارک جمشیدیه تهران :: دوشنبه ۸ دی ۱۳٩۳
» مخاطب خاص :: دوشنبه ۸ دی ۱۳٩۳
» سخن بزرگان :: شنبه ٦ دی ۱۳٩۳
» پاییز در تهران پارک جمشیدیه :: شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۳
» پاییز در اصفهان :: سه‌شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۳
» پاییز :: سه‌شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۳
» سایه ها :: یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳
» یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳ :: یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳
» دلم عاشقه..... :: دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩۳
» شنبه ۸ آذر ۱۳٩۳ :: شنبه ۸ آذر ۱۳٩۳
» زن باید باشی :: شنبه ۸ آذر ۱۳٩۳
» چتر :: سه‌شنبه ٤ آذر ۱۳٩۳
» اذر :: شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳
» دوست :: سه‌شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۳
» ببوس اش :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۳
» شال گردن :: شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳
» بازم پاییز :: یکشنبه ٤ آبان ۱۳٩۳
» دکتر نیستم :: چهارشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۳
» برای غریبه ها :: سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۳
» یکشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۳ :: یکشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۳
» هوای پاییز :: شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۳
» به نظرت من عاشقتم؟.... :: شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳
» دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳ :: دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳
» تکرار :: یکشنبه ٦ مهر ۱۳٩۳
» پاییز :: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳
» هنر ماندن :: شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۳
» زندگی بهتر :: یکشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۳
» جان دلم :: یکشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۳
» چشمه :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳ :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» چه پنهان :: دوشنبه ۳ شهریور ۱۳٩۳
» بهانه :: شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳
» مهم؟ :: دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳
» سجاده سبز :: شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۳
» فالگیر :: چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۳
» دوست واقعی :: چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۳
» خواب های خیس :: دوشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩۳
» دوشنبه ٦ امرداد ۱۳٩۳ :: دوشنبه ٦ امرداد ۱۳٩۳
» خاطره :: یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۳
» عشق تو :: شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۳
» زندگی یعنی :: دوشنبه ٩ تیر ۱۳٩۳
» یک برگ از زندگی :: شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳
» عشق :: پنجشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۳
» یکشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۳ :: یکشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۳
» سرزمین وازه ها :: یکشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۳
» متن زیبا :: شنبه ۳ خرداد ۱۳٩۳
» روز مرد :: دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» فقط لبخند :: چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» دوست :: سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» یکشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: یکشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» باران :: شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳
» نوروز زود گذشت :: یکشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۳
» خودت :: سه‌شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۳
» گمشده :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» بهاران :: شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳
» بهاران :: چهارشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۳
» برای دوست :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢
» گذر ثانیه ها :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢
» دور افتاده ام :: شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢
» ساحل آرامش :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٢
» ولنتاین :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢ :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» هوای تو :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
» برف :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
» دلم تنگ است :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢
» سر خط :: شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢
» عضو جدید هیات مدیره :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» گل :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» فقط در ایران :: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢
» خوشبخت 3 :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» خوشبخت 2 :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» خوشبخت :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» دلتنگ :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢
» خدایا :: سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳٩٢
» دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢ :: دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢
» هوای تو :: دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢
» خوش آمدی :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» کوچه :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٢
» تولد :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢
» انتهای ماجرا :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢ :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢
» دل نوشته :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» خرده جنایت های زناشویی :: دوشنبه ۸ مهر ۱۳٩٢
» عاشقم :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢
» پاییز دگر :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢
» دست دوستی :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢
» نوشته های من :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢
» الزایمر :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢
» حکایت ما آدمها مثل.... :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢
» آیا میدانید چه کسی((گ چ پ ژ )) را به نوشتار پارسی وارد کرد؟ :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» یک وقت هایی فکر میکنم مرد بودن چقدر می تواند غمگین باشد :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢
» اگر آمد :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢
» گذشته :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» متن کتاب :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» مروارید :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» نکند :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» فرشته :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» چشمم :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢
» عکس چتر دست :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢
» راز سر به مهر :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢
» پرنده خیالم :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» تا شقایق هست...... :: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢
» تقدیر :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» شجاعت زرد :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بخوان :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چشم هم :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» فردای روشن :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
» خز موج :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» عطر تو :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» با تو :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» بهار :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» بهار دیگر...... :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» توفان :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» گاهی :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» سلام :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» خوشحال :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» می توان :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» ش د ی د :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» خواب :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» شب تنهایی :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» فراموشی :: دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱
» خیال :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» خدا حافظی :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» تاقچه خیال :: دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱
» می دانم :: شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
» نقاشی :: شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
» عکس از محمد شریفی :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
» عکسی از محمد شریفی یکی از عکاسان ایران :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
» تو :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
» برای تو :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» تو را :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» محاکمه :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» عاشقان پاییزی :: سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱
» تهران این روزها :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» ظهور کن :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» باران :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱
» فرصت کم :: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱
» خیال پرداز باشید :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
» گم شده ام :: سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱
» یلدا و روز های برفی :: چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱
» نام تو :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» معجزه :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» بود و نبودم :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» احترام :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» دلنوشته 3 :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» دلنوشته های شیرین :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
» پنهان :: سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩۱
» چراغ را روشن کن :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» ای عشق :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
» روز کوروش گرامی باد :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
» به یاد عشق گذشته :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
» رویای زن افغان :: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
» عشق حک شده!!!! :: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
» اندیشه های بد :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» پاییز و برگ :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» سکوت شبانه :: شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
» و این سرنوشت من :: شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
» هدیه از شبدر :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» من و تو :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» مهر سکوت :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» حسین پناهی :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» گردش در پاییز :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» شرم :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» خط عشق :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» قاصدک :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
» دفاع مقدس :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
» کودک درونم :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» کنار بهشت :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» روز های پایانی :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
» سخنی از زرتشت :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
» پیاده روی ذهنی! :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» به سلامتی :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» نگران نباش :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» آسمان و آبشار :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱
» بیا :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» به تو فکر میکنم :: چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳٩۱
» خدایا :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱
» پند و اندرز :: شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
» فرصتی باقیست :: شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
» درخت خشک خیال :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» بدون تکرار :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» هزار فرسنگ :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» آذر آبادگانم :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» شمس مرا :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» به خیر گذشت :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
» ادویه برای گوشتهای تلخ :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
» شبانه :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
» آرزو :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
» ایمان واقعی :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» سکوت :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» خدای لیلی :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» محال :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» روح دریایی :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» حرف زمان شما :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
» رقص پرده :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
» شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» بی قرار :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» ایرج :: سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱
» آرامم کن :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱
» لزومی نداره :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱
» خاطرات زمستان را به بهار نیاور! :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
» گل صداقت و راستگویی :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
» پنجره رویا :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» شاید :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» چتر خیال :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» جملات به یاد ماندنی :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
» پرواز :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نیاز :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» چگونه بدبخت می شوید :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تنهایی پر هیاهو :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خود خدا :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» دل نوشته های شیرین :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱
» قول :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱
» شیرین ترین حقیقت :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
» کشف واژه :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» خواب :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
» صدای تو :: دوشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٠
» روز مهر و مهربانی :: شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
» گاهی :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» طاقت ندارم :: شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠
» چرا :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠
» عشق در یک قدمی ام است :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠
» برای مادرم :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
» آیا می خواهید ازدواج کنید؟ :: یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠
» قاصدکان :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠
» برای ماه زمینی :: سه‌شنبه ٥ مهر ۱۳٩٠
» بر مدار آرزوها :: یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
» مهر ماه عاشقی :: یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
» دوست :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠
» وداع :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» راز یک برگ پاییزی :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» گرچه :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠
» یاد تو :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠
» یک قدم :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠
» خواب :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠
» لاک پشت :: پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠
» از تو :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
» پایان جستجو :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
» سه نوع انسان سه نوع رابطه :: دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠
» پشت پلک پنجره :: پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» فقط تو :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» من یک چهار دیواری دارم :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» زیارت :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» سخاوت ماه :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
» نوای لطیف زندگی :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
» بهانه ای برای از تو گفتن :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
» قاصدک منی :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
» با من بمان :: یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
» آغاز عشق :: یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
» بهار در تو :: شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
» عشق ابدی :: یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
» دختر کولی :: سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
» من و قاصدک :: چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩
» مگر او ضمیر غایب نیست!؟ :: شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
» امید :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» شکوفه های سیب :: سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
» غزل :: دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩
» آواز قناری ها :: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩
» ب جای نگاه کردن روی تابلو راه برویم! :: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩
» بدرود :: شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩
» تمنا :: پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٩
» شکست دل :: سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩
» یاد آن :: سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩
» تنهایم مگذار :: شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٩
» شعر :: شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٩
» عبث :: یکشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٩
» حرف های در گوشی :: شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩
» ساحل دیدار :: چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩
» کاش یکی از همین :: یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩
» قاصدک آبی :: پنجشنبه ٢ دی ۱۳۸٩
» یلدا :: سه‌شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٩
» کاش میتوانستم :: چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٩
» هوای بارانی :: دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
» ای :: دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩
» زندگی را نخواهیم فهمید :: دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩
» به تو می اندیشم :: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
» پاییز :: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
» معنای عشق :: دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩
» دلتنگی :: پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٩
» رفتن :: دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩
» سپیده صبح :: چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
» راز 68 :: سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩
» بی تو :: دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩
» من مانده ام و دنیایی حرف نگفته :: سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» رود در بهار :: دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» کوچ :: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ساحل دیدار :: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» دورودی دوباره :: جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩